Kam za kulturou

autor: | 31. ledna 2014

Kulturní vyžití občanů a turistů v Mimoni nabízí město Mimoň skrze své organizace a ve spolupráci s jednotlivými spolky a sdruženími. Odbor kultury MěÚ Mimoň řídí provoz 3 hlavních kulturních institucí ve městě: Domu kultury Ralsko, Městské knihovny a Městského muzea. Mimo to organizuje akce tradičního charakteru, jako jsou Mimoňský masopust, Den dětí, Halloween, Zpívání pod vánočním stromem, výstavu betlémů, vánoční koncerty nebo oslavy Dnů města.
Informace o kulturních akcích ve městě naleznete v kalendáři akcí (pravý sloupec), na výlepových plochách, v Mimoňském zpravodaji, v televizi Mitel a jsou i hlášeny rozhlasem. Můžete požádat o pravidelné zasílání měsíčního přehledu zasláním žádosti na: knihovna@mestomimon.cz.
Kancelář odboru kultury naleznete v Městské knihovně na adrese Svébořická 309, Mimoň.


Dům kultury Ralsko

Původní budova kina, nyní přestavěná na víceúčelový sál, slouží k pořádání tanečních zábav, plesů, dětských akcí, divadelních představení, jednání zastupitelstva, menší výstavy nebo i pro prodejní akce. Zařízení nemá vlastní webové stránky, ale informace o něm naleznete na sociální síti Facebook na stránce „Dům kultury Ralsko“ a zde.
Adresa: nám. ČSL armády 173, 471 24 Mimoň
Tel.: 487 863 642 (pokladna), 487 805 003 (knihovna)
E-mail: knihovna@mestomimon.cz

 

Městská knihovna
Poskytuje knihovní a informační služby, pořádá besedy a přednášky pro školská zařízení i širokou veřejnost, slouží jako kontaktní místo pro Mimoňský zpravodaj. K dispozici je zde veřejné internetové pracoviště.
Více na www.knihovnamimon.cz

 

Městské muzeum
Sídlí v budově barokního špitálu v Lužické ulici. Nachází se v něm expozice k historii a přírodě města a okolí, výstavní prostory galerie J.A. Pacáka i malý přednáškový sál. Probíhají zde také přednášky, klubové večery a krátkodobé výstavy.
Více na www.muzeummimon.cz

 

Další kulturní aktivity jsou pořádány např. Domem dětí a mládeže Vážka, Základní uměleckou školou V. Snítila nebo Sborem dobrovolných hasičů, Centrem pro seniory, Spolkem historie Mimoňska aj.